Politisk ukorrekt bilder

Politisk ukorrekt bilder

I politisk ukorrekt bilder skal dere nok en gang kjenne på hvor den berømte grensen går, gjennom å skape memer! 

299,00 kr

Vi mennesker blir aldri ferdige med å diskutere hva som er humor og hva som ikke er det. I politisk ukorrekt bilder skal dere nok en gang kjenne på hvor den berømte grensen går, gjennom å skape memer! hva er innafor og hvor går grensen for hva som er akse

Antall spillere 3-8
Alder 18+
Tidsbruk 30-45 minutter
Norske regler