Ryktet går after dark

Ryktet går after dark

30-60 minutter
4-6 antall spillere
Alder 18+

Ryktet går er hviskreleken på papir.

289,00 kr

Ryktet går er hviskreleken på papir.

Alle spillerne tar hver sin blokk. Alle tegner sitt hemmelig ord – sender blokken videre. Alle gjetter hvilket ord som er tegnet, skriver det ned – sender blokken videre. Alle tegner det som foregående spiller har hjettet – send blokken videre osv. Ryktet går er et utrolig morsomt og helt ufortsigbart spill med fantastiske gjetninger og hysterisk latter!

After dark utgaven er mer pikant en familieutgaven og egner seg kun for voskne spillere.

Antall spillere 4-6

Alder 18+

Tidsbruk 30-60min

Norske regler